GROM COMBAT TRAINING

O PROJEKCIE

 

GROM COMBAT TRAINING jest odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe firm i osób prywatnych. Klienci znajdują w nas solidnego i wiarygodnego partnera wspierającego ich inwestycje w największy zasób jaki posiada każda organizacja - ludzi i ich kompetencje. W naszej pracy trenerskiej stymulujemy integrację różnych doświadczeń w celu jak najlepszego zinternalizowania umiejętności oraz wykorzystania maksimum potencjału jednostki i zespołu. Podczas szkoleń używamy autorskich narzędzi opartych na zróżnicowanej intensywności stosowanych doświadczeń, katalizując wyciąganie wniosków. W sytuacjach zaistnienia takiej potrzeby pracujemy również w oparciu o deprywację potrzeb oraz aranżowanie deficytów różnego typu. Scenariusze szkoleń dobierane są na podstawie potrzeb klienta oraz wspólnie ustalanych celów, a następnie realizowane przez wykwalifikowanych trenerów. Kluczowym czynnikiem wyróżniającym naszą ofertę jest umiejętne łączenie wiedzy i doświadczenia z przestrzeni biznesowej, militarnej i instruktorskiej (z różnych dyscyplin sportu) z wiedzą i praktyką psychologiczną, pedagogiczną oraz trenerską.

Najchętniej pracujemy metodami warsztatowymi (cykl KOLBA czy metoda MET), choć w pracy z większymi grupami stosujemy również inne metody szkoleniowe.

 

Co wyróżnia GROM COMBAT TRAINING?

Nadrzędnym celem GROM COMBAT TRAINING jest skuteczność działań szkoleniowych, dlatego bardzo dbamy o jakość oferowanych usług oraz szerokie kompetencje zespołu trenerskiego. Nasza praca opiera się na doświadczeniu, które nabyliśmy i cały czas poszerzamy w ramach realizowanych przez nas projektów wchodzących w skład GROM COMBAT SYSTEM oraz dotychczasowej pracy zawodowej, w tym szkoleniowej, na różnych polach. Dotarcie do każdego adresata ułatwia nam fakt, że zespół GCT pracuje na co dzień z osobami będącymi na różnych etapach rozwoju i, co za tym idzie, z różnymi potrzebami z tym związanymi. Ogrom wiedzy i doświadczenia czerpiemy dzięki pracy z dorosłymi i młodzieżą uczestniczącymi w zajęciach samoobrony GROM COMBAT SYSTEM i GROM COMBAT GIRLS. Współpracujemy z osobami aktywnymi zawodowo, chcącymi poszerzać swoją wiedzę i umiejętności dla lepszej realizacji zawodowej, a także tymi, które dopiero planują swoją ścieżkę zawodową. Posiadamy również doświadczenie w pracy z ludźmi, którzy osiągnęli już wysoki status zawodowy i szukają dalszych inspiracji do rozwoju, a także tymi, którzy są u schyłku swojej kariery, ale nie przeszkadza im to ciągle się rozwijać i otwierać na nowe przestrzenie zainteresowań. Pracujemy też z dziećmi realizując projekt GROM COMBAT KIDS, którego celem jest zwiększenie u nich poczucia bezpieczeństwa poprzez wyposażenie ich w narzędzia komunikacyjne, umiejętności, kompetencje i wiedzę. 

Tym co nas wyróżnia to model pracy, w którym działamy. Uczestnikom szkoleń realizowanych przez GCT dostarczamy doświadczeń z przestrzeni zupełnie im obcych, ale także bardzo im bliskich. Możliwość wykorzystania własnych umiejętności w trakcie zdobywania dodatkowych kompetencji daje uczestnikom poczucie bezpieczeństwa. Ułatwia im wpisanie nowych w zestaw już posiadanych, zwiększając tym samym efektywność szkolenia. W trakcie wspólnej pracy stymulujemy ich do wyciągania własnych wniosków, a także moderujemy funkcjonowanie zespołu tak, aby uczestnicy mogli czerpać z mądrości i doświadczenia innych. Dla dalszego poszerzenia wiedzy uczestników dzielimy się z nimi swoimi obserwacjami, dajemy informacje specjalistyczne, pokazujemy alternatywne metody podejścia do danego zagadnienia. Finalnym elementem naszej pracy jest efektywne wdrożenie zoptymalizowanej wiedzy o danym człowieku czy zespole w sposób dający szansę na jeszcze lepsze funkcjonowanie. Dlatego tak wiele uwagi poświęcamy na podsumowanie każdego szkolenia, dzieląc się wnioskami z klientem i zdobywając przy tym kolejne, wyjątkowe doświadczenia.

Korzyści

Poprzez cykle szkoleniowe GROM COMBAT TRAINING stymulujemy zmiany na poziomie zachowań, umiejętności i postaw. Przy długotrwałej i zróżnicowanej współpracy wspomagamy również zmiany na poziomie wartości. Pomagamy uczestnikom w utożsamieniu swoich indywidualnych celów z misją i wizją organizacji, w której funkcjonują.

 

Cykle Szkoleniowe

Najbardziej efektywną formą pracy szkoleniowej, wyjątkową dla projektów realizowanych przez GCT, są cykle szkoleniowe. To właśnie dzięki nim możliwe jest dokonywanie zmian nie tylko na poziomie umiejętności i zachowań, ale również postaw i wartości. Forma ta polega na przekazywaniu uczestnikom wiedzy i umiejętności w małych i łatwych do przyswojenia pigułkach. Te pigułki wiedzy uczestnicy mają szansę wdrożyć w swoje funkcjonowanie i przetestować przed kolejnym elementem szkoleniowym. Dzięki temu następne szkolenie rozwija już przyswojone umiejętności o kolejne i sprawia, że łatwiej osadzają się one w strukturze nawyków.

Wartością nie do przecenienia dla zleceniodawcy jest fakt, że taka forma nie wymaga długotrwałego wyłączenia uczestników z pracy (1-2 dni), a umożliwia realizację szkoleń w blokach 2 godzinnych w odstępach dwutygodniowych. Dzięki temu organizacja pracy pozostaje niezakłócona, a efekty szkolenia są dużo trwalsze.

Cykle mogą mieć na celu rozwijanie umiejętności z jednego obszaru, lub też integrować różne kompetencje dla uzyskania efektu synergii.

PRZYKŁADOWE SZKOLENIA

KOMUNIKACJA

więcej

STAWIANIE GRANIC

więcej

PRACA W ZESPOLE

więcej

NEGOCJACJE

więcej

WORK LIFE BALANCE

więcej

Taktyka komunikacyjna w kontakcie z agresywną werbalnie i fizycznie osobą

więcej

Wywieranie wpływu na ludzi

więcej

Stres, jego struktura i metody radzenia sobie z nim (oswajania go)

więcej

Wsparcie emocjonalne w pracy i w domu

więcej

Wykrywanie i przeciwdziałanie inwigilacji fizycznej

więcej

Wykrywanie i przeciwdziałanie inwigilacji elektronicznej

więcej

Zachowanie w sytuacji napaści zbrojnej

więcej

Zachowanie w sytuacji porwania i przetrzymywania

więcej

Zachowanie w sytuacji napaści fizycznej

więcej

Udzielanie sobie i innym pierwszej pomocy z użyciem środków dedykowanych i niededykowanych do udzielania

więcej

Zarządzanie zespołem

więcej

Analiza potrzeb szkoleniowych

więcej

Analiza profilu motywacyjnego – Reiss

więcej

Coaching

więcej

Motywowanie

więcej

Zarządzanie a przywództwo

więcej

SZKOLENIOWCY

Dla rodziców Dla dzieci

BARTOSZ GAGUCKI

Magister Filozofii UW, certyfikowany trener umiejętności miękkich, coach rozwoju zawodowego i osobistego. Trener i interwent II st. metody Pierwszej Pomocy Emocjonalnej PTPPE.

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem w analizie potrzeb, a następnie planowaniu procesów szkoleniowych - tworzeniu na ich potrzeby optymalnych narzędzi, wdrażania oraz rozwoju. Realizuje procesy szkoleniowe w pracy z dorosłymi i młodzieżą w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego, sportu i bezpieczeństwa osobistego oraz publicznego. Pracował dla korporacji prywatnych i państwowych, organizacji samorządowych, ośrodków pomocowych. Doświadczony w pracy wykładowej w przestrzeni etyki, aksjologii i historii filozofii.

Dla efektywnego nabywania kompetencji przez uczestników szkoleń (zarówno w aspekcie indywidualnym jak i zespołowym), w swojej pracy wykorzystuje wachlarz doświadczeń i bodźców połączony z wiedzą i kompetencjami instruktorów i trenerów.

Jego praca w całym swoim spektrum jest realizacją jego pasji.

Posiada czarny pas i stopień trenera Karate Shotokan. Instruktor Strzelectwa Sportowego.

Prywatnie spełnia się w roli świadomego rodzica dwójki dzieci.

MAGDALENA KOZŁOWSKA

Dyplomowany psycholog, praktyk i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem w pracy trenerskiej i indywidualnej z dorosłymi. Ukończyła Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej Oxford Cognitive Therapy Centre. W swojej pracy wykorzystuje metodykę poznawczo-behawioralną, pracuje także w nurcie psychologii pozytywnej i humanistycznej. W pracy z klientem efektywnie posługuje się wiedzą i kompetencjami zdobytymi na szkoleniu Trauma & Resilience from the Israeli Experience.

W GCT specjalizuje się w interwencjach i wsparciu osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysu psychologicznego w obszarze osobistym i zawodowym. W szkoleniach biznesowych dysponuje szerokimi kompetencjami w zakresie przełamywania schematycznego myślenia i innowacyjnego działania, skuteczności interpersonalnej w biznesie oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych.

Największym zainteresowaniem cieszą się Jej szkolenia związane z przeciwdziałaniem presji i przemocy w relacjach z ludźmi (werbalnej i fizycznej), skuteczne znajdywanie rozwiązań w sytuacjach kryzysowych lub/i zagrożenia zdrowia lub życia.

TOMASZ CISEK

Sporty walki uprawia od 14 roku życia. Od 2001 roku, pod okiem Leszka Drewniaka, poznawał tajniki systemu Grom Combat. Z GROM COMBAT SYSTEM związany od początku działalności.

Przedsiębiorca, ekspert i doradca w zakresie biznesu internetowego. Pomysłodawca i współautor książki "E-wangeliści. Ucz się od najlepszych twórców polskiego internetu". Z branżą internetową związany od piętnastu lat. Inicjator Forum IAB. Prelegent na spotkaniach IAB Europe w Londynie. Inicjator pierwszych polskich badań profilu internautów Prawdziwy Profil, prezentowanych na konferencji ESOMAR w Los Angeles w 2003 roku. W latach 2006–2009 członek zarządu Empik sp. z o.o., odpowiedzialny za stworzenie strategii i wdrożenie empik.com. W 2010 roku piastował stanowisko dyrektora apteki internetowej DOZ.pl. Pomysłodawca i współtwórca Funtiago – firmy działającej od 2011 roku w obszarze gamifikacji i budowania motywacji. Od 2014 reprezentuje w Polsce Octalysis i Yu-kai Chou - #1 światowej gamifikacji. Skończył kurs gamifikacji na Wharton University.

AGATA KUSZEWSKA

Ukończyła Socjologię na UW oraz podyplomowe studia Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kompetencjami w SGH.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego, szkoleń i pomocy psychologicznej. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Solution Focused Brief Therapy), ukończyła akredytowane specjalistyczne kursy I i II stopnia (2015 – 2016).

Jako trener rozwoju osobistego i zawodowego planuje i prowadzi szkolenia oraz indywidualne konsultacje, doradza i motywuje do zmian, wspiera i ukierunkowuje na odnalezienie własnego potencjału, pomaga planować rozwój i osiągać cele. W ramach samorozwoju ukończyła liczne szkolenia, m.in.: Prowadzenie warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy; Procesy szkoleniowe i projektowanie szkoleń; Negocjacje i zapobieganie konfliktom; Innowacyjne rozwiązania organizacyjne, rozwój kompetencji menadżerskich; Nowe metody wykorzystywane w pracy socjalnej: coaching, mentoring, tutoring.

W GCT specjalizuje się w szkoleniach z zakresu skutecznej komunikacji, odkrywania i wzmacniania kompetencji własnych, właściwego wykorzystywania umiejętności i kompetencji w pracy, podejmowania decyzji, budowania współpracy w zespole, zdolności liderskich, efektywnego zarządzania zespołem, work life balance.

KRZYSZTOF KOWALCZYK

Posiada wykształcenie techniczne (informatyka w telekomunikacji). Zanim trafił do branży eventowej zajmował się budową sieci światłowodowych, radiodostępowych, a także stacji bazowych telefonii komórkowej. W połowie lat 90. ukończył kursy wspinaczkowe – skałkowy i tatrzański. W tym okresie rozpoczął pracę w charakterze instruktora team building’u oraz równolegle wykonywał prace wysokościowe.

Od 2011 roku do dziś dużo czasu poświęca strzelectwu sportowemu. Zajęcia na strzelnicy to nie tylko praca na stanowisku strzeleckim w systemie ”jeden na jeden”. Wykorzystując swoje doświadczenia z pracy eventowej, przygotowuje i prowadzi szkolenia strzeleckie, podczas których zapoznaje klientów z historią tej dyscypliny, aspektami prawnymi związanymi z bronią palną, przepisami sportowymi i całą gamą tematów „okołostrzeleckich”.

Uprawia strzelectwo dynamiczne, jest zawodnikiem IPSC Region Polska. Posiada uprawnienia: instruktora strzelectwa sportowego (uprawnienia ministerialne), prowadzącego strzelanie, licencję sędziego strzelectwa sportowego klasy drugiej, sędziego strzelań dynamicznych IPSC.

Jego zainteresowania to: rekreacyjna jazda konna, żeglarstwo (na które wciąż brakuje mu czasu, a także góry (dawniej wspinaczka, teraz trekking), fotografia, a jeśli książka, to reportaż lub kryminał.

KONTAKT

BARTOSZ GAGUCKI

tel.: 793 112 811

training@gromcombatsystem.pl

GROM COMBAT SYSTEM

Strumykowa 29c/606

03-138 Warszawa