GROM COMBAT SYSTEM

O PROJEKCIE

GROM COMBAT SYSTEM to projekt oferujący jego uczestnikom usystematyzowany cykl szkoleniowy. Celem całego kursu jest nabycie kompetencji, które razem stanowią o bezpieczeństwie człowieka w przestrzeni publicznej. Przestrzeni, w której ważna jest umiejętność pracy z innymi, coraz częściej pojawia się potrzeba stawiania granic czy nawet obrony przed płynącą z zewnątrz agresją emocjonalną i fizyczną oraz zachodzi potrzeba stosowania technik perswazyjnych dla osiągania swoich celów.

Wszystkim projektom realizowanym w myśl założeń GROM COMBAT SYSTEM przyświeca maksymalizacja efektów szkoleniowych przy minimalizacji okresu szkolenia. Osobą odpowiedzialną za realizację całego procesu jest Bartosz Gagucki, Chief Instruktor Systemu GROM COMBAT SYSTEM, magister filozofii, etyk, pedagog, trener umiejętności miękkich, coach rozwoju indywidualnego, instruktor karate i strzelectwa sportowego.

Podstawy systemu szkoleniowego GROM COMBAT SYSTEM zostały stworzone przez współzałożyciela Wojskowej Formacji Specjalnej GROM, byłego zastępcę dowódcy ds. szkolenia, pułkownika Leszka Drewniaka. GROM COMBAT SYSTEM narodził się w wyniku potrzeby stworzenia jednolitego programu szkoleniowego dla żołnierzy nowo tworzonej wówczas jednostki specjalnej. System miał umożliwić wyszkolenie żołnierzy w zakresie działania w sytuacji zagrożenia, odparcia ataku i przejęcia inicjatywy w walce. Jednym z głównych założeń systemu było wyszkolenie w stosunkowo krótkim czasie grupy operacyjnej złożonej z żołnierzy, wśród których każdy dysponował innym doświadczeniem, zasobem technik, wiedzą i uwarunkowaniami psychofizycznymi. GROM COMBAT SYSTEM po latach efektywnego działania w ramach Jednostki Specjalnej został przeniesiony i zaadaptowany na potrzeby osób działających w przestrzeni cywilnej, dla których kwestie bezpieczeństwa mają znaczenie.

Leszek Drewniak

Pułkownik, trener karate (VII DAN), żołnierz, zastępca I dowódcy JW GROM odpowiedzialny za proces szkolenia żołnierzy w czasie swojej służby w Jednostce. Szalenie życzliwy i cierpliwy człowiek, inspirujący innych do rozwoju zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Wspierający swoimi szerokimi kompetencjami rozwój każdego, kto chciał się od niego uczyć. Trener setek instruktorów. Bezpośredni wychowawca tysięcy karateków. Dzięki inspiracji, którą pośrednio czerpały od niego liczne osoby, miał wpływ na rozwój dziesiątków tysięcy ludzi.

Leszek Drewniak zainspirował nas do systemowej pracy z ludźmi w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa - nauka zachowania w sytuacji zagrożenia stanowi nadrzędny cel projektu GROM COMBAT SYSTEM. To dzięki inspiracjom Leszka wiemy, że wiedza w przestrzeni bezpieczeństwa jest i będzie przydatna każdemu człowiekowi, niezależnie od obranej przez niego drogi życia. Mamy świadomość, że kompetencje w przestrzeni bezpieczeństwa są warunkowane przez kompetencje emocjonalne, psychospołeczne, ale też inne elementy. Dlatego konstruując proces szkolenia w ramach GROM COMBAT SYSTEM i projektów pokrewnych (GCK, GCG, GCT, GCA) zadbaliśmy o ich kompleksowość i korzystanie z siły synergii płynącej z łączenia różnych i zdawałoby się bardzo odległych w swoim charakterze kompetencji. Dzięki Leszkowi Drewniakowi, który wskazał nam kierunek, wiemy, dokąd zmierzamy i stąd mamy gotowość do odkrywania optymalnych rozwiązań szkoleniowych. Dzięki Leszkowi Drewniakowi mamy siłę, aby decydować z Państwem o tym, jak ten cel realizować. 

SEMINARIUM DREWNIAK 2018

ZAJĘCIA

Całość szkolenia składa się z czterech następujących po sobie etapów. Ukończenie poszczególnych poziomów daje zamkniętą całość kompetencji w niżej opisanych przestrzeniach. Po ukończeniu danego etapu trenowane elementy są na tyle opanowane, że dają szanse na efektywne wykorzystanie zdobytych umiejętności w sytuacjach, kiedy ich zastosowanie będzie konieczne. Każdy kolejny etap rozwija zdobyte wcześniej umiejętności i uzupełnia zasób uczestnika o kolejne, co czyni szkolenie jeszcze bardziej efektywnym. Warunkiem uczestnictwa w kolejnym etapie jest ukończenie etapów wcześniejszych.

 

ETAP I - biały (początkujący) - trwa 3 miesiące

Trwa najkrócej i służy zapoznaniu się z założeniami GROM COMBAT SYSTEM. Jest to również czas na wzmocnienie swojego ciała i ducha - przygotowanie się do specyficznej pracy na treningach. Już na tym etapie uczestnicy nabywają umiejętności i przyswajają skuteczne techniki radzenia sobie z napastnikiem, które ćwiczone są w bezpiecznie zaaranżowanych scenariuszach sytuacji zagrożenia. Na tym etapie wprowadzane są także podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

więcej

ETAP II - zielony (średniozaawansowany) - trwa 6 miesięcy

Bazuje na umiejętnościach, które uczestnicy nabyli w pierwszych trzech miesiącach treningów i pozwala na ich doskonalenie. Kursanci, mając już zbudowaną bazę wydolnościową, siłową oraz techniczną, przyswajają bardziej zaawansowane techniki – również do obrony w bardzo bliskim dystansie, tzn. w sytuacji przytrzymywania lub szarpania przez napastnika. Na tym etapie wprowadzane są również treningi uzupełniające, które wraz z pojawiającą się pod koniec pierwszego etapu motywacją wewnętrzną, dają uczestnikom możliwość pracy nad koniecznymi do wzmocnienia cechami fizycznymi. Celem treningów indywidualnych jest przygotowanie uczestników do dalszego rozwoju w ramach projektu GROM COMBAT SYSTEM.

więcej

Etap III – granatowy (zaawansowany) - trwa 12 miesięcy

Etap ten to okres rozwoju nabytych umiejętności, a także zdobywania kompetencji w obronie przed napastnikiem uzbrojonym w niebezpieczne przedmioty. Z jednej strony uczestnicy poznają nowe techniki i warianty ich zastosowania, z drugiej strony scenariusze zadań są bardziej rozbudowane dając kursantom możliwość wykonywania ćwiczeń przy dużym stresie, zmęczeniu, presji. Każdy uczestnik uczy się wykorzystywania siły napastnika oraz wykorzystywania popełnionych przez niego błędów – tak, by jak najszybciej zneutralizować zagrożenie. 

więcej

ETAP IV - brązowy (ekspert) - trwa 12 miesięcy

Nie posiada określonych ram czasowych, lecz trwa nie krócej niż rok. Przeznaczony jest dla wszystkich, którzy przeszli poprzednie części kursu. Jest to czas, kiedy największy wpływ na kierunek swojego rozwoju w GROM COMBAT SYSTEM ma sam uczestnik, definiując swoje cele wraz z instruktorem. Na etapie eksperckim uczestnicy mogą brać udział w zajęciach na różnym poziomie, wszelkich szkoleniach uzupełniających oraz wybierać kursy dodatkowe. Uczestnik podczas tego etapu jest już mentorem dla kursantów o mniejszym doświadczeniu. Może poprzestać na tym etapie doskonaląc swoje umiejętności, ale może również rozpocząć kurs instruktorski celem rozwoju siebie i innych poprzez ich szkolenie i pomoc w rozwoju indywidualnym.

więcej

INSTRUKTORZY

Dla rodziców Dla dzieci

GROM COMBAT SYSTEM to projekt realizowany przez ludzi, którzy są specjalistami z różnych dziedzin. Wśród instruktorów znajdują się byli uczniowie Leszka Drewniaka, wszyscy wyszkoleni w ramach projektu GROM COMBAT SYSTEM. Od wielu lat angażują się oni w działania mające na celu przekazanie innym umiejętności samoobrony w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, jak również troskę o ich rozwój osobisty.

 

BARTOSZ GAGUCKI

Chief Instructor GROM COMBAT SYSTEM. Odpowiedzialny za koordynację procesu szkoleniowego GCS oraz GCG. Autor projektu GROM COMBAT KIDS.

Instruktor Karate Shotokan. Trenował sztuki walki od 13 roku życia (AIKIDO, KARATE, JU-JITSU i JUDO). Instruktor Strzelectwa Sportowego.

Przeszedł trening techniczno-metodyczny prowadzony przez płk. Leszka Drewniaka. Szkolony przez niego w trakcie kursu instruktorskiego, jak i w trakcie procesu mentorskiego. Od 2002 roku współprowadził z Leszkiem Drewniakiem zajęcia w ramach Ośrodka Szkolenia Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM. Od lutego 2007 roku kontynuuje podjętą z Leszkiem Drewniakiem pracę nad wdrożeniem systemu GROM COMBAT w kolejnych przestrzeniach rynku szkoleniowego. Twórca idei Seminarium Drewniak i współautor kolejnych edycji.

Odpowiedzialny za wykorzystanie siły synergii płynącej z łączenia kompetencji grupy instruktorów i trenerów różnych specjalizacji w ramach GCT i GCA.

PIOTR FADEREWSKI

Instruktor GROM COMBAT SYSETEM i GROM COMBAT GIRLS.

Od kilkunastu lat nieprzerwanie związany z systemem GROM COMBAT.
Uczeń płk. Leszka Drewniaka, Bartosza Gaguckiego i Jacka Kowalika.

W przeszłości trenował kick-boxing.

Mgr inż. o specjalności Inżynieria Materiałowa.


MAREK HIŻ

Instruktor GROM COMBAT SYSTEM i GROM COMBAT GIRLS.

Z systemem GROM COMBAT związany od 2009 roku.
Uczeń Jacka Kowalika i Bartosza Gaguckiego. 

Posiada wykształcenie techniczne i ekonomiczne. Zawodowo związany z branżą motoryzacyjną.

Jachtowy i motorowodny sternik morski. Motocyklista, biegacz, narciarz, nurek.
Tata dwójki nastolatków.

ANDRZEJ BARCZEWSKI VI Dan Karate Shotokan

Ukończył wydział Pedagogiki UW oraz studia podyplomowe - trenera II klasy.

Trenuje od 1979 roku. Jego pierwszym trenerem był Staszek Conder. W 1980 r. został zaproszony do treningów w klubie „Za Żelazną Bramą”, w którym trenował pod okiem sensei Pawła Rafalskiego i sensei Leszka Drewniaka. Od 1981 do 1998 roku, jako zawodnik klubu, wielokrotnie uczestniczył i zdobywał medale w Mistrzostwach Polski. Na początku lat 90. został wyznaczony przez Leszka Drewniaka na pierwszego trenera kadry zawodniczej Uniwersyteckiego Klubu Karate przy AZS UW. Następnie, w 1998 roku, założył własny klub NAUKA KARATE-DO SHOTOKAN, w którym uczy, doskonali i wychowuje kolejne pokolenia karateków. Wciąż rozwija się zdobywając kolejne stopnie mistrzowskie, a także doskonaląc swoją wiedzę podczas staży ze znanymi trenerami. Pracował m.in. z: hanshi K. Funakoshi IX Dan, sensei Ivanem Packiem VI Dan, Antonio Seba Oliva VII Dan, a także z Mistrzami Świata w kumite Robertem Gomisem i Christophem Pinna.

Praca z młodzieżą i dorosłymi przynosi efekty w postaci medali zdobywanych w zawodach różnej rangi. Największe osiągnięcia w pracy trenerskiej to zdobycie przez zawodników klubu wielu tytułów Mistrzów Świata. Wywalczyli oni m.in. dwa złote medale w Mistrzostwach Świata FSKA Crawley w Anglii oraz trzy złote medale w Mistrzostwach Świata FSKA Lido di Jesolo we Włoszech.

Wiele lat prowadził treningi na ul. Bokserskiej dla zaprzyjaźnionego klubu. Prowadził również staże w Lublinie, Kowarach i szwedzkim Malmo. Nie odmawia współpracy z małymi klubami.

Aktualnie, obok prowadzenia treningów, pracuje w szkole podstawowej. 

Posiada rozległe zainteresowania. W ramach poszerzania kompetencji ukończył kursy z zakresu pedagogiki i psychologii. 

 

Kpt. PIOTR DYLĄG

Instruktor GROM COMBAT SYSTEM.

Ukończył WSOWZ we Wrocławiu oraz studia uzupełniające w AON. Służył w 1. Samodzielnym Batalionie Szturmowym, w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, a następnie w JW GROM. Uczestnik misji ONZ w byłej Jugosławii.

Jest instruktorem strzelectwa sportowego, wojskowym instruktorem spadochronowym, saperem pirotechnikiem, posiada certyfikat uprawniający do zabezpieczania imprez masowych. Wpisany na listę pracowników kwalifikowanych (dawna licencja II stopnia), otrzymał certyfikat poświadczenie bezpieczeństwa – posiada dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".

Zna techniki alpinistyczne, ochrony VIP, jazdy operacyjnej.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Dla uczestników GROM COMBAT SYSTEM organizujemy specjalne szkolenia, podczas których mogą oni poszerzać i pogłębiać wiedzę zdobywaną podczas zajęć. Takie warsztaty realizowane są cyklicznie i kierujemy je do kursantów, dla których zgłębienie tej akurat tematyki wydaje się potrzebne na ich etapie rozwoju, a także tych, dla których stanowi to kolejny etap w rozwoju w przestrzeni bezpieczeństwa w projekcie GROM COMBAT SYSTEM. Terminy szkoleń będą publikowane na stronie oraz ogłaszane w formie wydarzenia na facebook’u.

Stawianie granic i taktyka w sytuacji agresji

więcej

ZAJĘCIA STRZELECKIE

więcej

Reagowanie w sytuacji ataku z użyciem noża i pałki

więcej

Szkolenie z zakresu przetrwania w sytuacji zakładniczej

więcej

Jak uczynić stres swoim sprzymierzeńcem

więcej

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

więcej

JAZDA DEFENSYWNA SAMOCHODEM

więcej

Jak się odżywiać i regenerować

więcej

KALENDARZ WYDARZEŃ

KONTAKT

BARTOSZ GAGUCKI

tel.: 793 112 811

b.gagucki@gromcombatsystem.pl

 

GROM COMBAT SYSTEM 

Strumykowa 29c/606

03-138 Warszawa