GROM COMBAT ADVENTURE

O PROJEKCIE

Silny zespół, świadomość kompetencji swoich i innych jego członków, zdolność do współdziałania w rozmaitych, także trudnych sytuacjach, umiejętność działania w stresie, wsparcie kompetencyjne i emocjonalne. Zespół złożony z ludzi o takich umiejętnościach jest życzeniem każdej osoby pracującej z innymi w zakresie współdziałania mającego doprowadzić do realizacji wspólnie postawionych celów.

Głównym założeniem projektu GROM COMBAT ADVENTURE jest motywowanie do zmian poprzez wspólne działanie połączone z dobrą zabawą. Do systemowego podejścia w kontekście działań szkoleniowych zainspirował nas Leszek Drewniak i stworzony przez niego GROM COMBAT SYSTEM. Przy użyciu stworzonych przez nas, indywidualnie dobranych narzędzi, jesteśmy gotowi pomóc Państwu w udoskonaleniu pracy zespołu, przede wszystkim w zakresie efektywnego działania w nim poszczególnych jego członków. Robimy to inspirując uczestników wydarzenia do zmiany w zakresie ich zachowań indywidualnych, a także ich funkcjonowania w danej społeczności. Wszystko odbywa się w atmosferze dobrej zabawy, dostarczając uczestnikom danego spotkania wielu pozytywnych wrażeń.

Wspólnie wyznaczone z naszymi partnerami cele osiągamy dzięki:

 • integracji różnych form atrakcji warunkowanych miejscem i okresem realizacji aktywności eventowych,
 • wysokim i wyjątkowym kompetencjom instruktorów koordynujących pracę grup w trakcie realizowania danych aktywności,
 • użyciu istniejących lub specjalnie przygotowywanych na potrzeby naszych partnerów narzędzi psychologicznych, niezbędnych dla odpowiedniego podsumowania i utrwalenia refleksji płynących ze współpracy i współdziałania zespołu.

Dzięki połączeniu:

 • kompetencji specjalistycznych z przestrzeni militarnej i bezpieczeństwa,
 • kompetencji dydaktycznych płynących z wiedzy i doświadczenia w kształtowaniu umiejętności i postaw występujących w treningach sportowych, sztukach walki i strzelectwie,
 • kompetencji trenerskich w przestrzeni kształtowania umiejętności psychospołecznych,

pomagamy inspirować, scalać i motywować zespoły.

Aby wraz z naszym partnerem spełnić określone założenia i osiągnąć wspólnie wyznaczony cel, angażujemy wszelkie zasoby funkcjonujące w grupie projektów wchodzących w skład GCS. Doświadczenie, wiedzę i kompetencje występujące w GROM COMBAT SYSTEM, łączymy z umiejętnościami specjalistów pracujących w ramach naszych pozostałych działalności (w szczególności GCG i GCT, a także GCK – na okoliczność organizacji imprez o charakterze integrującym całą społeczność zrzeszoną wokół firmy, włącznie z dziećmi). Dzięki temu, jako GROM COMBAT ADVENTURE, dostarczamy uczestnikom realizowanego przez nas wydarzenia aktywności, które motywują ich do dalszej pracy nad swoim rozwojem, a także doskonalą ich funkcjonowanie w zespole. Dajemy im możliwość odreagowania od codziennej rzeczywistości, łącząc specjalistyczne szkolenie z dobrą zabawą. Za sprawą zdobytych w oferowanej przez nas formie doświadczeń, pojawiające się po takim evencie refleksje są bardziej naturalne, trwałe, a przede wszystkim motywujące. 

więcej

OFERTA DLA FIRM

Formy pracy oferowane w ramach GROM COMBAT ADVENTURE:

 • zajęcia stacjonarne w obiektach wskazanych przez partnera,
 • zajęcia terenowe w miejscu wskazanym przez partnera,
 • zajęcia realizowane w oparciu o bazę obiektów współpracujących z GROM COMBAT SYSTEM,
 • gry scenariuszowe, o różnym stopniu złożoności i czasie trwania, realizowane w oparciu o rozmaite narzędzia, włącznie z aplikacjami mobilnymi,
 • warsztaty z elementami doświadczania przestrzeni kompetencji psychospołecznych,

praca przy uwzględnieniu narastającej deprywacji potrzeb.

 

Aktywności

Każdą aktywność realizujemy w indywidualny sposób, uzależniony od założeń jakie przyświecają partnerowi.
Program wydarzenia dobieramy wspólnie z Państwem. Proponujemy między innymi:

 • aktywności linowe, wysokościowe,
 • jazdę autami terenowymi i bezpieczną jazdę włącznie z ćwiczeniami na trolley'ach, na torze i na płycie poślizgowej
 • strzelanie z broni wiatrowej, krótkiej i długiej,
 • elementy survivalu zielonego (terenoznawstwo, przygotowywanie posiłku z pozyskanych w sposób naturalny produktów, budowanie schroniska, punktu obserwacyjnego, maskowanie, rozpalanie ognia, etc.)
 • elementy survivalu czarnego (przetrwanie sytuacji napaści zbrojnej, przetrzymywania w charakterze zakładnika, przygotowanie i przeprowadzenie ucieczki),
 • gry militarne (zabawa i nauka z wykorzystaniem elementów taktyki czarnej i zielonej, odbijanie zakładników, przejmowanie przesyłki, bezpośrednia rywalizacja zespołów),
 • aktywności wodne (morskie kombinezony ratunkowe, łodzie typu RIB, pontony desantowe, etc.),
 • elementy bezpiecznej pirotechniki (uwalnianie osób zaminowanych, wykrywanie ładunków, zachowanie po eksplozji w miejscu użyteczności publicznej, etc.),
 • elementy udzielania pierwszej pomocy z realizacją ćwiczeń o wysokim stopniu realności,
 • walka wręcz realizowana w ramach naszego projektu GROM COMBAT SYSTEM (taktyka działania wobec osoby agresywnej, elementy samoobronny i udzielania wsparcia osobie zaatakowanej),
 • elementy treningu fizycznego w zakresie różnych aktywności.

SZKOLENIOWCY

Dla rodziców Dla dzieci

BARTOSZ GAGUCKI

Magister Filozofii UW, certyfikowany trener umiejętności miękkich, coach rozwoju zawodowego i osobistego. Trener i interwent II st. metody Pierwszej Pomocy Emocjonalnej PTPPE.

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem w analizie potrzeb, a następnie planowaniu procesów szkoleniowych - tworzeniu na ich potrzeby optymalnych narzędzi, wdrażania oraz rozwoju. Realizuje procesy szkoleniowe w pracy z młodzieżą i dorosłymi w zakresie sportu i bezpieczeństwa osobistego oraz bezpieczeństwa publicznego. Pracował dla korporacji prywatnych i państwowych, organizacji samorządowych, ośrodków pomocowych. Doświadczony w pracy wykładowej w przestrzeni etyki, aksjologi i historii filozofii.

Dla efektywnego nabywania kompetencji przez uczestników szkoleń (zarówno w aspekcie indywidualnym jak i zespołowym), w swojej pracy wykorzystuje wachlarz doświadczeń i bodźców połączony z wiedzą i kompetencjami instruktorów i trenerów.

Jego praca w całym swoim spektrum jest realizacją jego pasji.

Posiada czarny pas i stopień trenera Karate Shotokan. Instruktor Strzelectwa Sportowego.

Prywatnie spełnia się w roli świadomego rodzica dwójki dzieci.

SIERŻ. TOMASZ BORYSIEWICZ

Ukończył Szkołę Podoficerską Wojsk Powietrzno-Desantowych w Niepołomicach. Służył w 18. Bielskim Batalionie Desantowo-Szturmowym. Uczestniczył w misji KFOR w Kosowie i w Polskich Kontyngentach Wojskowych w Iraku i Afganistanie.

Skoczek spadochronowy. Przeszkolony w technikach wysokościowych. Oficer ochrony statku. Posiada certyfikat poświadczenie bezpieczeństwa – posiada dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".

KRZYSZTOF KOWALCZYK

Posiada wykształcenie techniczne (informatyka w telekomunikacji). Zanim trafił do branży eventowej zajmował się budową sieci światłowodowych, radiodostępowych, a także stacji bazowych telefonii komórkowej. W połowie lat 90. ukończył kursy wspinaczkowe – skałkowy i tatrzański. W tym okresie rozpoczął pracę w charakterze instruktora team building’u oraz równolegle wykonywał prace wysokościowe.

Od 2011 roku do dziś dużo czasu poświęca strzelectwu sportowemu. Zajęcia na strzelnicy to nie tylko praca na stanowisku strzeleckim w systemie ”jeden na jeden”. Wykorzystując swoje doświadczenia z pracy eventowej, przygotowuje i prowadzi szkolenia strzeleckie, podczas których zapoznaje klientów z historią tej dyscypliny, aspektami prawnymi związanymi z bronią palną, przepisami sportowymi i całą gamą tematów „okołostrzeleckich”.

Uprawia strzelectwo dynamiczne, jest zawodnikiem IPSC Region Polska. Posiada uprawnienia: instruktora strzelectwa sportowego (uprawnienia ministerialne), prowadzącego strzelanie, licencję sędziego strzelectwa sportowego klasy drugiej, sędziego strzelań dynamicznych IPSC.

Jego zainteresowania to: rekreacyjna jazda konna, żeglarstwo (na które wciąż brakuje mu czasu, a także góry (dawniej wspinaczka, teraz trekking), fotografia, a jeśli książka, to reportaż lub kryminał.

KPT. PIOTR DYLĄG

Kpt. mgr inż., ukończył WSOWZ we Wrocławiu oraz studia uzupełniające w AON. Służył w 1. Samodzielnym Batalionie Szturmowym, w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, a następnie w JW GROM. Uczestnik misji ONZ w byłej Jugosławii.

Jest instruktorem strzelectwa sportowego, wojskowym instruktorem spadochronowym, saperem pirotechnikiem, posiada certyfikat uprawniający do zabezpieczania imprez masowych. Wpisany na listę pracowników kwalifikowanych (dawna licencja II stopnia), otrzymał certyfikat poświadczenie bezpieczeństwa – posiada dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".

Zna techniki alpinistyczne, ochrony VIP, jazdy operacyjnej.

KONTAKT

BARTOSZ GAGUCKI

tel.: 793 112 811

adventure@gromcombatsystem.pl

GROM COMBAT SYSTEM

Strumykowa 29c/606

03-138 Warszawa