GROM COMBAT KIDS

Aktualności

Obozy letnie 2019

Obozy Grom Combat Kids w pierwszej kolejności kładą nacisk na bezpieczeństwo dzieci w sytuacjach narażenia na różnego rodzaju niebezpieczeństwo, stąd stałym elementem są treningi z samoobrony dostosowanej do wieku i możliwości dziecka oraz warsztaty z bezprzemocowej komunikacji i przeciwdziałające przemocy: rówieśniczej, cyberprzemocy, przemocy werbalnej (ze strony rówieśników i nie tylko).

W sezonie 2019 zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat na obozy specjalizacyjne: wspinaczkowy, pływacki oraz ASG. 

* grupy będą liczyły maksymalnie ok 20 osób (cały obóz maksymalnie 65)
* grupy będą podzielone wg wieku, a na zajęciach specjalizacyjnych również względem poziomu zaawansowania
* zajęcia oraz opiekunowie są dopasowani do wieku uczestników w poszczególnych grupach


 

 

więcej

O PROJEKCIE

GROM COMBAT KIDS to projekt szkoleniowy skierowany do dzieci, ich rodzin i wychowawców. Ma on na celu wdrożenie systemowych rozwiązań dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, poprzez wyposażenie ich w narzędzia komunikacyjne, umiejętności, kompetencje i wiedzę. Dzięki temu, poziom bezpieczeństwa dzieci, na wypadek wystąpienia różnych sytuacji, znacznie rośnie. Angażując w proces szkoleniowy rodziców i wychowawców osiągamy efekt trwałości rezultatów. Dodatkowym skutkiem jest poszerzenie i pogłębienie relacji dzieci z rodzicami i wychowawcami. Niebagatelną sprawą jest to, że cały system wychowawczo-szkoleniowy posługuje się tymi samymi narzędziami w kwestiach oddziaływania na każdą sferę rozwoju dziecka.

Dlaczego projekt GROM COMBAT KIDS?

  • ROZWÓJ FIZYCZNY DZIECKA - od koordynacji ruchowej, poprzez wytrzymałość tlenową i beztlenową, szybkość i siłę, aż po gibkość.
  • ROZWÓJ SPECJALISTYCZNY DZIECKA - od samoobrony, poprzez pierwszą pomoc przedmedyczną, terenoznawstwo, strzelectwo, aż do survivalu.​
  • ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY DZIECKA - od budowania poczucia własnej wartości, zasad asertywności, komunikacji bez przemocy, stawiania granic, taktyki komunikowania się z osobami agresywnymi, technik dochodzenia do porozumienia w sytuacji konfliktu.
  • ZAANGAŻOWANIE WSZYSTKICH PODMIOTÓW istotnych dla rozwoju osobowości i zainteresowań dziecka w spójny proces jego rozwoju: rodziców, nauczycieli i wychowawców, trenerów i instruktorów projektu GROM COMBAT KIDS, środowiska rówieśniczego.

Do systemowego podejścia w kontekście działań szkoleniowo-wychowawczych zainspirował nas Leszek Drewniak i stworzony przez niego GROM COMBAT SYSTEM

SZKOLENIA

DLA DZIECI

Idealną sytuacją dla maksymalizacji efektów szkoleniowych osiąganych przez dzieci i młodzież pozostających w projekcie GROM COMBAT KIDS jest szerokie i wielopłaszczyznowe oddziaływanie szkoleniowo-wychowawcze. Dlatego też szkolenia mają różny charakter, zarówno w zakresie ich metody jak i zakresu. Dzięki temu różne kompetencje dzieci są rozwijane w sposób harmonijny, stymulując ich wszechstronny rozwój.

więcej

DLA RODZICÓW

Rodzice i opiekunowie jesteście z wielu względów najistotniejsi dla rozwoju swojego dziecka i macie największy wpływ na Jego rozwój. To właśnie Wy:

  • pomagacie mu odkrywać świat w początkowym etapie jego wychowania,
  • kształtujecie jego zainteresowania, pokazując mu co jest ciekawe,
  • wspomagacie jego naukę, łożąc na nią nakłady,
  • budujecie jego poczucie własnej wartości i pokazujecie mu jak radzić sobie z trudnościami,
  • uczycie je pracować z innymi i samodzielnie

więcej

DLA WYCHOWAWCÓW

Szkoła jest miejscem, w którym dzieci spędzają ogromną część swojego świadomego czasu. Wychowawcy i nauczyciele wspierają wysiłek rodziców w kształtowaniu mądrych i inteligentnych ludzi. Dobrze jest, jeśli wysiłki wszystkich osób zaangażowanych w proces kształtowania młodego człowieka zmierzają w jednym kierunku wspierając się nawzajem, a nie niwelują swoje wysiłki i podważają starania.

więcej

OFERTA WYJAZDOWA

Obozy i półkolonie w sposób kompleksowy pozwalają rozwijać umiejętności kształtowane w pozostałych formach szkolenia - ze względu na ich intensywność proces ulega intensyfikacji. Szkolenia podczas obozów, przy utrzymaniu ich zabawowego charakteru, mają tę dodatkową zaletę - dzieci, pozostając w długotrwałym kontakcie z instruktorami i sobą nawzajem, są poddawane oddziaływaniu zarówno ze strony Instruktorów jak i szkolnej i wewnątrz sterownej grupy rówieśniczej. 
Obozy i półkolonie organizowane są w okresach ferii zimowych i wakacji letnich.

OŚRODKI

DOM KULTURY ŚWIT

Dom Kultury Świt mieści się na warszawskim Bródnie, przy ulicy Wysockiego 11.

Projekt GROM COMBAT KIDS realizowany jest tu od 2001 roku, czyli od początku swojego funkcjonowania.

GRUPA GODZINA
I: 5 lat 16:30 - 17:15
II: 6-7 lat 17:15 - 18:00
III: 8-10 lat 18:00 - 19:00
IV: 11-15 lat 19:00 - 20:00

 

Poza ZAJĘCIAMI CYKLICZNYMI są tu realizowane ZAJĘCIA SEMINARYJNE dla uczestników Projektu GROM COMBAT KIDS i rodziców oraz ZAJĘCIA WARSZTATOWE dla rodziców. Dotyczą one uczestników projektu ze wszystkich lokalizacji.

Pokaż plan zajęć

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 340

SP nr 340 mieści się na warszawskim Ursynowie, przy ulicy Lokajskiego 3.

Projekt GROM COMBAT KIDS w zakresie zajęć warsztatowych realizowany jest w tej placówce od 2015 roku, a wzakreie zajęć cyklicznych realizowany jest od stycznia 2017 roku.

GRUPA GODZINA
I: Klasy I-III 17:30 - 18:15
II: Klasy IV-VII 18:15 - 19:00
   
   
Pokaż plan zajęć

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69

SP nr 69 znajduje się w pobliżu stacji metra Racławicka, przy ulicy Wiktorskiej 73.

Projekt GROM COMBAT KIDS w zakresie zajęć cyklicznych i warsztatów dla zespołów klasowych jest tu realizowany od 2016 roku.

ZAJĘCIA CYKLICZNE odbywają się w poniedziałki i środy w dwóch grupach wiekowych:

PONIEDZIAŁKI

GRUPA GODZINA
I: 7-9 lat 17:30 - 18:15
II: 10-13 lat 18:15 - 19:00

ŚRODY

GRUPA GODZINA
I: 7-9 lat 17:30 - 18:15
II: 10-13 lat 18:15 - 19:00
 
Pokaż plan zajęć

INSTRUKTORZY

Dla rodziców Dla dzieci

Zespół GROM COMBAT KIDS składa się z pedagogów, psychologów i instruktorów sportu - ludzi o wysokich i zróżnicowanych kompetencjach, których łączy jeden cel i wspólna pasja. Permanentnie podwyższają oni swoje kompetencje w zakresie poszczególnych specjalności, ale również dzielą się umiejętnościami pomiędzy sobą. Dzięki temu metody pracy są wspólne, a kierunek w którym zmierzamy w pracy z dziećmi jeden. Szkolenia w projekcie GROM COMBAT KIDS prowadzone są zatem przez osoby łączące kompetencje specjalistyczne z zakresu samoobrony w systemie GROM COMBAT SYSTEM i innych specjalnościach z kompetencjami i uprawnieniami psychologicznymi i pedagogicznymi. 

BARTOSZ GAGUCKI

Główny instruktor i trener projektu GROM COMBAT KIDS.

Chief Instructor GROM COMBAT SYSTEM.

Instruktor KARATE. Instruktor strzelectwa sportowego.

Absolwent wydziału Filozofii. Wykładowca Historii Filozofii i Etyki.

Nauczyciel i wychowawca. Trener umiejętności miękkich. Couch rozwoju osobistego i zawodowego.

Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci.

 

MARIA HERNIK

Istruktorka projektu GROM COMBAT KIDS.

Instruktorka zajęć savoir vivre i survivalowych dla dzieci w projekcie GROM COMBAT KIDS.

Uczennica Bartosza Gaguckiego w projekcie GROM COMBAT GIRLS.

Absolwentka Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Warszawie.

Przez wiele lat związana z branżą hotelarską i koncertową. Obecnie managerka sprzedaży w firmie cateringowej.

Opiekunka i trenerka na obozach dla młodzieży z domów poprawczych.

 

PATRYK SKIBIŃSKI-KOŁTUN

Pomoc instruktorska w projekcie GROM COMBAT KIDS. 

Uczeń Technikum Elektronicznego nr 3 im. gen. Zajączka na kierunku: technik informatyk.

Współpracuje z Bartoszem Gaguckim od 8. roku życia.

Pełnił funkcję asysty instruktora na wielu obozach.

 

KATARZYNA KAZA KAZAKIDIS

Instruktorka pierwszej pomocy w projekcie GROM COMBAT KIDS

Ratownik medyczny. Pracuje w Moto-Medic Motocyklowym Ratownictwie Medycznym oraz jako operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warszawie.

W tym roku uzyskała kategorię prawa jazdy A i rozgląda się za własnym motocyklem.

Wychowawca kolonijny.

Mama dwójki dzieci, które dzielnie uczestniczą w zajęciach warsztatowych i obozach GROM COMBAT KIDS.

 

JAN STECKIEWICZ

Instruktor projektu GROM COMBAT KIDS.

Instruktor zajęć sportowych i gier zespołowych oraz survivalowych dla dzieci w projekcie GROM COMBAT KIDS.

Uczeń Bartosza Gaguckiego w projekcie GROM COMBAT SYSTEM.

Student Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Instruktor sportowy i wychowawca/opiekun na wyjazdach szkolnych i obozach dla dzieci i młodzieży.

KALENDARZ WYDARZEŃ

PARTNERZY

KONTAKT

Katarzyna Ryczywolska

tel.: 530 984 882

gromcombatkids@gmail.com

GROM COMBAT SYSTEM

Strumykowa 29c/606

03-138 Warszawa